Disclaimer

I když společnost Neptunus B.V. sestavila webové stránky s maximální péčí tak, aby mohla zajistit správnost na nich dostupných informací, nepřebírá Neptunus B.V. žádnou odpovědnost za správnost a/nebo úplnost obsahu webových stránek a jejich použití a interpretaci.

Neptunus B.V. neposkytuje žádnou záruku bezproblémového či nepřerušovaného fungování webových stránek. Společnost Neptunus B.V. není zodpovědná za úplnou nebo částečnou nedostupnost webových stránek. Neptunus B.V. není zodpovědná za informace nebo některé jiné aspekty webových stránek třetích osob. Odkazy nebo propojení na jiné stránky nebo zdroje jsou uvedeny pouze pro informaci uživatele stránek.

Veškerá práva intelektuálního vlastnictví na tyto internetové stránky připadají výlučně společnosti Neptunus B.V. nebo jejím dodavatelům. Nic z těchto internetových stránek není možno kopírovat nebo zveřejňovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Neptunus B.V.

Návrhy, dotazy nebo poznámky ohledně obsahu webových stránek nám můžete sdělit prostřednictvím odkazu "Kontakt". Také v případě, že se domníváte, že webové stránky obsahují chyby, nejsou úplné nebo mohou být vylepšeny, rádi vyslechneme vaše připomínky.