Kvalita a certifikáty

Společnost Neptunus usiluje o to, aby dodávala své produkty podle nejlepších standardů kvality. Neptunus dbá nejen na svoje produkty, služby, procesy, ale také na bezpečnost svých pracovníků a prostředí.

Proto je Neptunus držitelem následujících certifikátů

Kwaliteit

ISO 9001:2010

Ve společnosti Neptunus je kvalita a spokojenost zákazníků na prvním místě. Díky certifikaci ISO 9001:2010 byly naše priority oficiálně potvrzeny. ISO 9001 je mezinárodní norma stanovující požadavky, které by měl splňovat systém řízení kvality v organizaci. ISO 9001 klade důraz na spokojenost zákazníků a z toho vyplývající péči o kvalitu a její neustálé zdokonalování. Kromě toho si systém všímá optimalizace procesu, řízení nákupů, angažovanosti pracovníků a vnitřních auditů.

Vždy věnujeme velkou pozornost zdokonalování procesů v podniku. Nejdůležitější je sloužit zákazníkům v co nejširším rozsahu a tak optimálně, jak je to jen možné. Díky ISO 9001:2010 bylo takovéto jednání v našem systému řízení kvality oficiálně potvrzeno. A jsme na to hrdi.

Certifikát VCA**

Bezpečnost, zdraví a ochrana životního prostředí jsou důležité záležitosti. Certifikát VCA** svědčí o tom, že všichni pracovníci společnosti Neptunus disponují odborným vzděláním a jsou pravidelně informováni o fungování firmy, což jim dovoluje bezpečně, zdravě a vůči životnímu prostředí šetrně plnit své povinnosti. Personál společnosti při práci využívá bezpečných atestovaných zařízení a správně používá osobní ochranné prostředky. Neptunus navíc disponuje systematicky prováděnými procedurami inventarizace a hodnocení rizika a bdí nad zdravím při práci na území podniku i nad bezpečím svých zaměstnanců.

*: VCA** v oblasti „montáže a demontáže rozebíratelných konstrukcí“ (kód Nace, F43)

Máte-li jakékoliv dotazy ohledne kvality a certifikátů, kontaktujte nás na adrese: Tam získáte další informace. 

Zavolejte mi
Kontakt