Privacy Policy

Bez vašeho výslovného souhlasu neprodáme, nevyměníme ani nepronajmeme vaše osobní informace třetím subjektům. Za tímto účelem vás budeme vždy kontaktovat.

Odkazy

Na této webové stránce se mohou nacházet odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spravovány společností Neptunus BV. Je rovněž možné, že jiné webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky společnosti Neptunus BV. Společnost Neptunus BV není žádným způsobem odpovědná za obsah takovýchto stránek ani za to, zda dodržují pravidla pro zacházení s osobními údaji. Společnost Neptunus BV tyto odkazy nabízí, aby uživatelům usnadnila používání této webové stránky.

V případě dalšího vývoje v oblasti technologií, které společnost Neptunus BV používá pro komunikaci s vámi, může společnost Neptunus BV přizpůsobit interní pravidla pro zacházení s osobními údaji. Změny budou oznámeny v tomto prohlášení o zacházení s osobními údaji.
V případě, že máte k těmto pravidlům pro zacházení s osobními údaji otázky, poznámky či námitky, informujte nás pomocí kontaktního formuláře na této webové stránce.

Statistiky této webové stránky

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je služba pro analýzu webových stránek nabízená společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics analyzuje tuto stránku a způsob jejího používání uživateli prostřednictvím tzv. „cookies“ (malé textové soubory, které jsou nainstalovány na vašem počítači). Informace vygenerované těmito „cookies“ (včetně vaší IP-adresy) jsou přeposílány společnosti Google a jsou touto společností uloženy na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace ke sledování způsobu, jakým tuto webovou stránku používáte, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webových stránek a k sestavení dalších nabídek služeb týkajících se aktivit na webových stránkách a na celém internetu. Pokud k tomu není ze zákona povinná, nesmí společnost Google tyto informace poskytnout třetím subjektům, vyjma subjektů zpracovávajících tyto informace jménem společnosti Google. Google nebude vaši IP-adresu kombinovat s ostatními údaji, které má k dispozici. Používání „cookies“ můžete odmítnout nastavením určitých parametrů ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás však na fakt, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat veškeré možnosti této webové stránky. Používáním této webové stránky dáváte souhlas ke zpracování informací společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely.